Inbound-markkinointi sanasto

Käsitteet saavat helposti pään pyörälle. Kokosimme keskeisimmät alan termin ja avasimme ne helposti ymmärrettäviksi.

Tämän sanaston ja paljon muuta keskeistä Inbound-markkinointioppia löydät oppaastamme: Inbound, opas tehokkaaseen B2B-myynnin liidituotantoon (LATAA ILMAISEKSI).

Inbound-markkinointi (Inbound Marketing)

Jos perinteisessä markkinoinnissa yrityksen markkinointiviesti yritetään tunkea mahdollisimman monen potentiaalisen asiakkaan mieleen tyrkyttäen, inbound-markkinoinnissa asiakasta pyritään houkuttelemaan kiinnostavan sisällön avulla sisäänpäin, eli inbound. Inboundissa käytetään mainontaa sisällön promoamiseen, joskin tällöin mainostyypit eroavat outboundiin käytetyistä.

Sisältömarkkinointi (Content Marketing)

Sisältömarkkinointi on epäsuoraa markkinointia, jossa asiakas voitetaan puolelle asiakkaalle hyödyllisellä (tai viihdyttävällä) sisällöllä. Markkinointisuppilon alkupäässä sisältö palvelee lähes pelkästään asiakkaan tarpeita, mutta suppiloa edettäessä yrityksen tarpeet, eli markkinoinnin osuus, sisällössä kasvavat.

Inbound ja Outbound

Myynnissä asiakkaita on perinteisesti lähdetty hakemaan. On siis menty ulospäin. Englanniksi outbound. On etsitty kohderyhmästä kiinnostuneita kuin neulaa heinäsuovasta, kylmäsoitoin, massapostituksin ja - markkinoinnilla. On häiritty suurta joukkoa vain löytääkseen muutama kiinnostunut.

Kun aloite on siirtynyt asiakkaalle, suunta kääntyy ympäri. Asiakkaat tulevatkin sisäänpäin. Englanniksi inbound. Useimmiten hyödyllisen sisällön vetämänä. Siksi puhutaankin inboundista, inbound- markkinoinnista ja sisältömarkkinoinnista, sekä inbound-liideistä. Myyntiä tehdään aidosti kiinnostuneille. Siksi se on myös huomattavan tehokasta.

Myyntiliidi, liidi (Sales Lead)

Liidi on johtolanka joka voi johtaa kauppaan. Se voi olla vinkki uudesta asiakkaasta, tai uudesta mahdollisuudesta olemassa olevalla asiakkaalla. Liidi on yhteystieto henkilöstä joka on kiinnostunut. Kaikille liideille ei luonnollisesti voi myydä. Ehkä budjettia ei löydy, päätösvalta puuttuu, tarvetta ei ole, tai kiire asian ratkaisemiseksi puuttuu.

Inbound-liidi (Inbound Lead)

Inbound-liidistä tiedetään kiinnostus, mutta kohderyhmärajaus puuttuu. Monet myyjät epäonnistuvatkin inbound-liidien kanssa pahan kerran yrittäessään soveltaa outboundiin sovitettuja prosesseja ja skriptejä, ja väittävät sitten inbound-liidejä huonoiksi. Inbound-liideihin tarvitaan usein toisenlainen lähestymistapa. Samoin selkeät hyväksymiskriteerit ovat välttämättömät, jotta tiedetään kannattaako liidille myydä.

Sisältötehdas, Liiditehdas (Content Factory, Lead Factory)

Sisältömarkkinointi ei useinkaan ole tuloksellista jos siihen lähtee kampanjointiin tottuneena intervallimarkkinoijana. Sisältömarkkinointi on jatkuva, ja jatkuvasti parannettava prosessi. Se edellyttää asiantuntijoita sisällöntuotantoon, myyjiä sisällön jakamiseen ja markkinointia operaatiota johtamaan. Niinpä yleisesti puhutaankin sisältötehtaasta, jolla viitataan teollisen tehokkaasti toimivaan, tulokselliseen, korkealaatuiseen mutta silti taloudelliseen lopputulokseen. Liiditehdas menee tavoitteissaan pidemmälle eikä pysähdy sisällön mittareihin, vaan optimoi sisäisen asiakkaan eli myynnin, operaatiosta saavaa hyötyä, eli liidejä ja niiden laatua. Liiditehdas on keskeinen osa Loyalisticin filosofiaa ja myös erään koulutuksemme nimi.

Hunajapurkki (Honeypot)

Hunajapurkilla napataan liidejä netistä. Syöttinä käytetään arvokasta sisältöä, kuten opasta tai jotain muuta 19 parhaasta sisällöstä liidien nappaamiseen. Vielä tuntemattomat verkkovierailijat houkutellaan laskeutumissivulle, jossa "myydään" sisältö aivan kuten kirjan kansi myy kirjan sisällön. Sisällöstä kiinnostunut täyttää laskeutumissivulla olevan yhteystietolomakkeen (yhteystietomuuri) saadakseen sisällön. Samalla tuntemattomasta tulee kontakti, eli markkinoinnin liidi. Koska sisältöä halajava vierailija tulee sivuille oman tiedonnälkänsä perässä, ei hän useinkaan tiedä mitä yritys tekee. Yhteystietojen antaminen käynnistää siis usein hoito-ohjelman eli sarjan automaattisesti lähetettäviä sähköposteja, joissa "myydään automaattisesti".

Kontakti, markkinoinnin liidi, myynnin liidi (Contact, Marketing Qualified Lead, Sales Qualified Lead)

Markkinointirekisteriin saatu sähköpostiosoite on kontakti. Jos kontaktille kannattaa markkinoida siitä tulee markkinoinnin liidi (MQL, Marketing Qualified Lead). Useimmat eivät tee näiden kahden välillä eroa. Ja kun liidiin kannattaa panostaa myyjän aikaa, on kyse myynnin liidistä (SQL, Sales Qualified Lead). Liideillä on siis tasoeroja. Kun liidejä on vähän, myynti yrittää vääntää kauppaa heikoistakin johtolangoista. Kun inbound toimii, rimaa voi nostaa ja keskittyä kypsien mahdollisuuksien poimimiseen.

Markkinoinnin automaatio (Marketing Automation)

Markkinoinnin automaatio tarkoittaa ohjelmistoa, joka sisältää laajan tuen sisältöön perustuvalle digitaaliselle markkinoinnille kuten blogialustan, laskeutumissivut ja sähköpostimarkkinoinnin; sillä voidaan seurata asiakasta ja seurannasta syntyvää dataa pystytään käyttämään markkinoinnin ohjaamiseen. Softissa on kuitenkin eroja kuin paidalla ja housuilla, ja onpa joukossa monta automaatiopesun läpikäynyttä yhden tempun ponia.

Sosiaalinen myynti (Social Selling)

Sosiaalinen myynti tarkoittaa sosiaalisten verkostojen eli somen aktiivista hyödyntämistä myyntityössä: sisällön jakamista, suhteiden luontia ja ylläpitoa, somen käyttöä viestikanavana ja niin edelleen. Siis aivan tuttua myynnin tekemistä uudessa kanavassa.

Sisällön kuratointi (Content Curation)

Hyvä sosiaalisen median tili ei kerro vain yrityksestä ja sen sisällöstä, vaan kokoaa muualta seuraajia kiinnostavaa sisältöä. Muiden sisällön systemaattinen etsintä ja jakaminen on sisällön kuratointia.

4-1-1 periaate

Hyvän some-tilin resepti on: 4 osaa muiden sisältöä, 1 osaa omaa sisältöä ja 1 osaa tuotteesta tai yrityksestä kertovaa promoa.

Työntekijälähettiläisyys (Employee Advocacy)

Kun yritys aktiivisesti kannustaa työntekijöitään jakamaan yrityksen valitsemaa sisältöä puhutaan työntekijälähettiläisyydestä tai -kannatuksesta.

Vieraskynäily (Guest Blogging)

Kun kirjoitat jonkun toisen blogissa tai pyydät toista kirjoittamaan yrityksesi blogissa puhutaan vieraskynäilystä. Vieraskynäily on tehokas tapa kasvattaa omaa lukijakuntaa, niin kirjoittajan kuin blogin pitäjän näkökulmasta. Kirjoittaja promoaa sisältöä omille seuraajilleen ja tuo näin uusia lukijoita blogiin. Toisaalta kirjoittaja saa uusia lukijoita blogin seuraajista. Kumpikin voittaa.

Eväste (Cookie)

Eväste on verkkosivuston käyttäjän selaimelle lähettämä pieni tekstitiedosto, jonka selain lähettää sivupyyntöjen yhteydessä takaisin verkkopalvelulle tunnistautumista, mukauttamista, analytiikkaa tai seurantaa varten. Eväste sisältää yleensä tunnisteen, eikä siinä sinänsä ole mitään vaarallista. Verkkopalvelut, kuten vaikkapa verkkopankki, ei yksinkertaisesti toimisi ilman evästeitä. Vaikka eväste palautetaan vain sen myöntäjälle, voidaan evästeitä silti käyttää laajaankin käyttäjän seuraamiseen mikäli sivustolla käytetään muualta käyttäjän selaimelle tulevaa sisältöä, tyypillisesti mainoksia tai some- nappeja. Tällöin käyttää seuraakin mainosverkosto tai Facebook kaikilla niillä sivustoilla, joilla näiden sisältöä on käytössä, ja niitähän riittää.

Evästeestä selviää sen voimassaolo, muttei käyttötarkoitusta. Niinpä EU edellyttää, että verkkosivusto kertoo käyttäjälle evästeiden käytöstä ennen niiden asettamista.

Verkkopäiväkirja eli blogi (Blog)

Blogin nimi tulee verkkopäiväkirjasta, englanniksi weblog eli lyhennettynä blog. Blogin artikkelit ovat aikajärjestyksessä julkaistuja blogipostauksia. Blogin voi usein tilata RSS-syötteenä uutislukijaan. Monille äskeinen oli hepreaa, joten tyypillisesti blogia seurataan tilaamalla uutiskirje. Yrityksen blogi houstataan eli isännöidään yrityksen omassa domainissa, joko webbisivujen yhteydessä yritys.fi/blogi tai alidomainissa blogi.yritys.fi. Ensimmäinen on tyypillisempi outbound-markkinoinnista kun jälkimmäinen on suositumpi inboundissa. 

Videoblogi (VLOG)

Videoblog tarkoittaa yleensä säännöllisesti päivittyvää päiväkirjamuotoista Youtube-kanavaa. Videoita ei yleensä houstata omissa domaineissa kustannus- ja teknologiasyistä.

Podcast

Podcast tarkoittaa nauhoitettua (tai suoraa) puheohjelmaa. Voit siis perustaa oman verkkoradio-ohjelman. Podcasteja onkin mukava kuunnella työmatkalla kun lukeminen tai videoiden katsominen on usein vaarallista tai vähintääkin pahoinvointia aiheuttavaa.

Webinaari

Webinaari on verkkoluento, joka voi olla suora tai nauhoitettu. Sisältö muodostuu pääosin esityskalvoista ja niitä selostavasta äänestä. Toki mikään ei estä tarjomasta videokuvaa puhujasta/puhujista. 

Uudelleenmarkkinointi (Remarketing, Retargeting)

Uudelleenmarkkinointi tarkoittaa markkinointia takaisin jo sivustolla vierailleille henkilöille. Mm. Googlen ja Facebookin kautta on mahdollista kohdistaa mainontaa vain verkkosivuillanne käyneille. Toisaalta uutiskirjeen lähettäminen blogin sähköpostilla tilanneille on sekin uudelleenmarkkinointia.

Laskeutumissivu (Landing Page)

Laskeutumissivu on suunniteltu vastaanottamaan muualta laskeutuva vierailija ja konvertoimaan se tavoitteen mukaisesti esimerkiksi lataa opas- kehoitteella liidiksi. Se on optimoitu konversioon tilanteen täydellisesti sopivalla sisällöllä ja karsimalla pois kaikki konversion kannalta ylimääräinen. Sillä ei siis ole yrityksen kotisivujen navigaatiota. Jokaiselle kampanjalle on suositeltavaa tehdä juuri siihen optimoitu ja kampanjan tarinaa jatkava laskeutumissivu.

Toimintakehoite (Call-to-Action, CTA)

Jos asiakkaan halutaan tekevän jotain, on toimintaan kehoitettava. Asiakas ei tajua ostaa, ellei pyydä ostamaan. Tästä toimintakehoitteessa on kyse, yksinkertaisesti toimintaan kehoittamisesta.

Konversio-optimointi (Conversion Rate Optimization, CRO)

Asiakkaan polku netistä asiakkaaksi on pitkä ja sisältää monta askelta, eli konversiopistettä, otettavaksi. Konversio-optimoinnissa on kyse systemaattisesta kokonaiskonversion parantamisesta polkuun ja yksittäisiin pisteisiin vaikuttamalla.

Hakutulossivu (Search Engine Results Page, SERP)

SERP tarkoittaa sitä Googlen tulossivua, jolla sivusi näkyy halutulla hakusanalla. Käyttäjät klikkaavat käytännössä vain ensimmäisen hakutulossivun linkkejä ja niistäkin ensimmäiset kolme nappaavat yli puolet. Raakaa.

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO)

Hakukoneoptimointi tarkoittaa kaikkea sitä tekemistä, jolla pyritään nostamaan yrityksen sivujen sijoituksia Googlen ja muiden hakukoneiden hakutuloksissa. Sisältöön panostavan ei tarvitse paljon hakukoneoptimoinnista tietää, sillä laadukas asiakaskeskeinen sisältömarkkinointi on paras hakukoneoptimointistrategia.

Kasvuhakkerointi (Growth Hacking)

Perinteisesti markkinoinnin roolina on ollut sisäänheitto. Myynti on myynyt ja tuotanto tuottanut. Kasvuhakkeri katsoo asiakkaan matkaa kokonaisuutena ja voi muuttaa vaikkapa toimitukseen liittyviä prosesseja. Hakkeri on nopea, olemassa olevaa luovasti hyödyntävä, ei siis mikään über-johtaja.

Paluulinkki (Backlink)

Googlen hakutulokset perustuvat akateemisesta maailmasta lainattuun ideaan artikkelin arvostamisessa. Merkittävään viitataan paljon, ja viittaajat ovat itsekin merkittäviä, kun taas tusinatuotteisiin ei juuri viitata, tai viittaukset eivät tule alan suurimmilta nimiltä. Sama pätee hakukonenäkyvyyteen jossa keskeinen merkityksen mittari on viittaaminen, eli linkittäminen sisältöösi. Paluulinkki Googlen mielestä merkittävältä sivustolta on kullan arvoinen kun taas linkki netin hämäriltä sivukujilta laskee sijoitusta. Linkkien koodissa voi hakukoneelle kertoa rel=”nofollow”, jolloin linkki tuo toki sitä klikkaavia, mutta on hakukoneoptimoinnin näkökulmasta arvoton.

Omistettu, ansaittu ja maksettu media (Owner, Earned and Paid Media)

Omistettu media sinun omistuksessa ja hallinnassa olevat sivustot kuten oma blogi. Omistat sen, eikä sitä voi ottaa pois. Omistettua ovat myös hakukonenäkyvyys, paluulinkit, kirjoitettu sisältö, kerätyt sähköpostiosoitteet. Ansaittu media on näkyvyys jonka saat muiden medioissa ja muissa blogeissa, jaot sosiaalisessa mediassa ja niin edelleen. Maksettu media on taas se mistä maksat, esimerkiksi sponsoroitu blogi. Se lähtee kun lopetat maksamisen.

Sisällön mainostaminen

Hyvän sisältömarkkinoijan ei yleensä tarvitse mainostaa sisältöä. Mainostaminen voi tuntua oikotieltä onneen kun substanssi ei ole kunnossa. Siksi siitä tulisi pidättäytyä kunnes sisältö on kunnossa. Sen jälkeen sitä voi harkiten käyttää. Natiivimarkkinointi ja sisällön maksettu promootio sosiaalisissa medioissa on tyypillisiä keinoja. Hakukonemarkkinointi voi tulla kyseeseen oppaiden promoamisessa. Mutta laadukkaalla sisällöllä hakukonenäkyvyys saadaan usein ilmaiseksikin.

Hakukonemarkkinointi (Search Engine Marketing, SEM)

Hakukoneessa voi myös ostaa näkyvyyttä, eli tulla näkyville hakutuloksissa mainoksella. Puhutaan hakukonemarkkinoinnista. Inboundissa sitä voidaan käyttää oppaiden ja vastaavien, tai suoraan tuotteen promoamiseen. Blogisisällölle se ei sovi.

Some-markkinointi (Social Media Marketing)

Sosiaaliset mediat tarjoavat laajan joukon mainostuotteita. Näistä tyypillisiä sisältömarkkinoijan käyttämiä on some- päivityksen maksettu promoaminen.

Natiivimarkkinointi (Native Advertising)

Natiivimarkkinointi tarkoittaa maksettua sisällön mainostamista online-medioissa toimituksellisen sisällön joukossa, eikä mainospaikoilla. Natiivimarkkinoinnin tunnistaa Ilmoitus- tai mainos -merkinnästä. Siitä huolimatta lukija mieltää sen usein toimitukselliseksi sisällöksi. Suomessa natiivimainospaikkoja tarjoaa mm. ReadPeak.

Inbound-opas tehokkaaseen B2B-myynnin liidituotantoon

Valjasta asiantuntemus tulokselliseksi liidejä tuottavaksi sisältömarkkinoin muutamassa tunnissa. Oppaan avulla osaat käynnistää menestyksekkään inbound-markkinoinnin ilman markkinointi- ja teknologiaosaamista, sekä ilman konsultteja.
Liidituotannon kolme keskeistä mittaria Loyalisticissa
LATAA ILMAINEN OPAS